14. hàm Substitute và ứng dụng tách họ tên

7
37


Tách họ và tên trong excel 2016:

Trong Video này mình hướng dẫn các bạn cách dùng hàm Substitute và ứng dụng hàm trong việc tách họ và tên
Cú Pháp: SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])
Trong Đó:
– Text: Văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự trong đó.
– Old_text: Văn bản cũ bạn muốn được thay thế
– New_text: Văn bản mới mà bạn muốn thay  thế cho văn bản cũ.
– Instance_num: Vị trí mà văn bản cũ xuất hiện mà bạn muốn thay bằng văn bản mới

TÁCH HỌ VÀ TÊN
CỐNG THỨC:

HỌ: =LEFT(SUBSTITUTE(E38,” “,”@”,1),FIND(“@”,SUBSTITUTE(E38,” “,”@”,1))-1)

TÊN ĐỆM: =MID(E38,LEN(F38)+1,LEN(E38)-LEN(F38)-LEN(H38))

TÊN: =RIGHT(E38,LEN(E38)-FIND(“@”,(SUBSTITUTE(E38,” “,”@”,LEN(E38)-LEN(SUBSTITUTE(E38,” “,””))))))

TÁCH HỌ VÀ TÊN KHÔNG DÙNG CÔNG THỨC
CTRL+H
Họ: Find what: Cách và *
Tên: Find what: * và Cách
Replace All

Nguồn: https://dailyvietjet.com

Xem thêm bài viết khác: https://dailyvietjet.com/tong-hop

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here