Công ty cổ phần Hàng không VietJet ✈️🚀 Đại hội cổ đông Vietjet Air VJC phần 3/8

Home » Công ty cổ phần Hàng không VietJet ✈️🚀 Đại hội cổ đông Vietjet Air VJC phần 3/8
Công ty cổ phần Hàng không VietJet ✈️🚀 Đại hội cổ đông Vietjet Air VJC  phần 3/8Xin chào tất cả mọi người! STEAM vui vui xin gửi đến các quý cổ đông Video: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Hàng không VietJet , chia cổ tức và chất vấn của cổ đông, trả lời chất vấn HĐQT ( Có 8 Video)
#vjc #congtycophanhangkhong #hangkhongvietjet


Nguồn:https://dailyvietjet.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.