Công ty cổ phần Hàng không VietJet ✈️🚀 Đại hội cổ đông Vietjet Air VJC phần 3/8

1
42



Xin chào tất cả mọi người! STEAM vui vui xin gửi đến các quý cổ đông Video: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Hàng không VietJet , chia cổ tức và chất vấn của cổ đông, trả lời chất vấn HĐQT ( Có 8 Video)
#vjc #congtycophanhangkhong #hangkhongvietjet


Nguồn:https://dailyvietjet.com/

1 COMMENT

  1. Nghe lanh đạo chia sẻ về VJC giờ là thời điểm đầu tư hợp lý. Rất nhiều thông tin cho những ai không đi dự họp trong 8 video

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here