Giới thiệu bộ môn Quản trị kinh doanh – Khoa Kinh tế TN&MT

1
33Giới thiệu bộ môn Quản trị kinh doanh – Khoa Kinh tế TN&MT – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – HUNRE

1. Lịch sử ra đời
Bộ môn Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Quản trị kinh doanh là một trong những Bộ môn được xây dựng từ những ngày đầu thành lập Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường – Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn là đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề có liên quan đến Quản trị kinh doanh nhằm cung cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế nói chung những kiến thức cơ bản để phục vụ cho các môn học chuyên ngành sau này.
2. Sứ mệnh và tầm nhìn
– Sứ mệnh: Sứ mệnh của bộ môn Quản trị kinh doanh là cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên môn và thực tiễn trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, marketing, quản trị dự án, quản trị nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập toàn cầu; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường kinh doanh hiện đại.
– Tầm nhìn: Xây dựng Bộ môn Quản trị kinh doanh trở thành một bộ môn vững mạnh trong hoạt động đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học có uy tín trong trường.
3. Nội dung giảng dạy và nghiên cứu
3.1. Nội dung giảng dạy
Bộ môn đảm nhận giảng dạy các học phần cho các hệ đào tạo bậc đại học chính quy, liên thông và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh của các ngành như: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kế toán doanh nghiệp, kế toán – kiểm toán và phân tích tài chính, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị kinh doanh, môi trường, quản lý đất đai, trắc địa, địa chất, công nghệ thông tin, tài nguyên nước, khoa học biển.
3..2. Nghiên cứu khoa học
* Lĩnh vực nghiên cứu
Lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào ứng dụng trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, Marketing. Một số hướng nghiên cứu cụ thể hiện nay Bộ môn đang tập trung là:
1. Hoàn thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam;
2. Ứng dụng lý luận quản trị tri thức vào thực tiễn quản trị chuỗi giá trị tại các tổ chức ở Việt Nam;
3. Hoàn thiện các công tác marketing của các tổ chức trong môi trường hội nhập quốc tế và cạnh tranh như hiện nay: thương hiệu, thị trường bán lẻ, hành vi khách hàng,…

Nguồn: https://dailyvietjet.com

Xem thêm bài viết khác: https://dailyvietjet.com/moi-truong

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here