Hội nghị Đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững

0
36Các vấn đề trao đổi và thảo luận của Hội nghị:
Phiên 1: Các giải pháp trọng tâm triển khai Chỉ thị 25 của Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề cấp bách hiện nay
– Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có pháp luật của doanh nghiệp.
– Huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường.
– Dự báo đánh giá tác động về môi trường.

Phiên 2: Các vấn đề môi trường cấp bách đối với khu vực miền Nam trong giai đoạn hiện nay
– Quản lý các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp (chính sách, phân cấp, trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý trong việc quản lý môi trường ở Trung ương và địa phương).
– Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước.
– Thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường.

Nguồn: https://dailyvietjet.com

Xem thêm bài viết khác: https://dailyvietjet.com/moi-truong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here