Hư Vân Ngữ Lục 1/3 – Đại Sư Hư Vân Khai Thị

Home » Hư Vân Ngữ Lục 1/3 – Đại Sư Hư Vân Khai Thị
Hư Vân Ngữ Lục 1/3 – Đại Sư Hư Vân Khai ThịKênh Phật Pháp học | Thiền Tông | Tổ Sư Thiền | thiền ngữ| thiền phật giáo | Tịnh Độ Tông | Mật Tông | Giác ngộ | Khai ngộ | Đại triệt đại ngộ – Minh tâm kiến tánh – Kiến tánh thành phật

Phần I
I. Quý cư sĩ tại Thượng Hải thỉnh giảng năm 1911
II. Phật thất khai thị tại Phước Kiến Công Đức Lâm, năm 1933
III. Thư đáp tướng Tưởng Giới Thạch
IV. Khai thị tại chùa Từ Vân, Trùng Khánh, 17-1-1943.
V. Khai thị tại chùa Từ Vân, Trùng Khánh, 18-1-1943.
VI. Khai thị tại chùa Từ Vân, Trùng Khánh vào ngày 19-1-1943.
VII. Khai thị tại chùa Kiềm Minh, Quý Dương, vào mồng 1-2-1943.

Phần II
VIII. Khai thị tại Đại Hội Hoan Nghinh Các Giới Chức, 18-8-1946.
IX. Khai thị tại Đông Liên Giác Uyển, Hồng Kông, năm 1947.
X. Khai thị tại Áo Môn, hý viện Bình An, vào mồng 1-8-1947.
XI. Bài diễn thuyết tại xã Liên Nghĩa, Quảng Châu vào 20-9-1947.

Phần III
XII. Bài giảng tại bệnh viện Chí Đức, hội Phật giáo tỉnh Quảng Châu.
XIII. Tham thiền cùng niệm Phật.
XIV. Những điều kiện tiên quyết khi tham thiền.
XV. Khai thị tại thiền đường.
XVI. Tham thiền cảnh ngữ (lời răn nhắc đến những người tu thiền).


Nguồn: https://dailyvietjet.com

Xem thêm bài viết khác: https://dailyvietjet.com/van-hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.