4 Comments

Duy Tran

February 11, 2020

Chỉ được check in online trước 2 ngày (48h) thôi,
sớm quá không được

Reply

HT Nguyễn's

February 11, 2020

sao đó đến sân bay làm thủ tục nữa phải k anh

Reply

Quỳnh Phạm

February 11, 2020

dịch vụ trực tuyến thì thường ngồi ở nhà làm, k có máy in thì làm sao vậy các ban?

Reply

Anh Vu

February 11, 2020

GO VIETNAM

Reply

Leave a Reply