Khóa Huấn luyện Học Kỳ Quân Đội – Nhà Văn Hóa Thanh Niên

Home » Khóa Huấn luyện Học Kỳ Quân Đội – Nhà Văn Hóa Thanh Niên
Khóa Huấn luyện Học Kỳ Quân Đội – Nhà Văn Hóa Thanh NiênChương trình huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội & Học Kỳ Quân Đội là chương trình giúp thanh thiếu niên rèn luyện các kỹ năng cần thiết, kỹ năng thực hành xã hội thông qua môi trường quân đội. Từ đó các bạn trẻ phát huy nội lực, phát huy khả năng ứng phó một cách tốt nhất trong cuộc sống để tự bảo vệ bản thân và trưởng thành hơn. Nội dung các khóa huấn luyện được thiết kế gồm 3 phần: Trang bị kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng, trang bị kiến thức kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng mềm và thông qua các hoạt động nhóm, hoạt động cộng đồng để vun đắp và rèn luyện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, rèn luyện tinh thần, ý chí, nghị lực, giúp thanh thiếu niên sống tự tin, bản lĩnh, biết chia sẻ, quan tâm đến bạn bè, gia đình, biết khắc phục vượt qua thử thách trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt của xã hội.

Nguồn: https://dailyvietjet.com

Xem thêm bài viết khác: https://dailyvietjet.com/van-hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.