Niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát | Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát | Rất hay

17
26Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn sân giận. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ-tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bị những bệnh nan y, hay dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Vì trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Vì trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn có muốn cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý; lại sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp. Vì trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ-tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ được toại ý, vì ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, Lần đều khiến dứt hết.”
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ-tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của Bồ-tát mà đến bảo vệ bạn.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi.
(Tỳ kheo Thích Minh Kiết)

Nguồn: https://dailyvietjet.com

Xem thêm bài viết khác: https://dailyvietjet.com/giai-tri

17 COMMENTS

 1. Xin mời quý vị nghe Niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát trên kênh mới https://www.youtube.com/watch?v=sL2X2Rohe38

 2. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát con cầu xinh mẹ che chở cho con tai qua nạn khỏi tiêu trừ nghiệp chướng thoát cảnh nợ con nguyện ăn chay tới ngay con qua giản cầu xinh mẹ hiền quan thế âm bồ tát xinh cho lời cấu nguyện con được đạt thành nam mô đại bi quan thế âm bồ tát

 3. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát con xinh cầu nguyện mẹ hiền quan âm bồ tát xinh che chở cho con tai qua nạn khỏi tiêu trừ nghiệp chướng thoát cảnh nợ con nguyện ăn chay tới ngay con qua giản cầu xinh cho con tội nguyện a di đà phật nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát xinh che chở cho con qua kíp nạn này a di đà phật

 4. xin phat quan the am bo tat ruoi nuoc cam lo cho tat ca chung sanh toan the gioi kg bi mac benh dich xin chan thanh cam on cac chu vi bo tat nam mo dai bi quan the am bo tat de tu dieu huong

 5. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát
  Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát
  Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát

 6. Chuc sư thây tu hanh đăc đao .va thât nhiêu sưc khoe. Nam mô quan thê âm bô tat.cưư. khô cưư nan

 7. Cầu mong mẹ hiền quán âm từ bi cứu khổ cứu nạn cứu bệnh cứu hạn cho tất cả chúng sinh đang phải chịu khổ nạn,cầu cho kẻ mù được sáng,kẻ điếc được nghe,kẻ nghèo được ấm no,kẻ ốm đau được bình phục! Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát

 8. Nam mô đại bi quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô đại bi quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô đại bi quan Thế Âm Bồ Tát

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here