2 Comments

anh le ngoc

February 12, 2020

Vietjet cho nó biêt mùi khốn khổ đi. Nó sạo nhất vn,ông trời có mắt mà.

Reply

Hoa Lưu đức

February 12, 2020

Mấy chú này vài ngàn tỉ thua nhầm nhồi gì

Reply

Leave a Reply