Phần 6 – GIẢI THỂ VĂN HÓA ĐẢNG

0
33Chương 6: Ngôn ngữ đảng đã trở thành thói quen

Mục lục

Lời dẫn: Ngôn ngữ – Linh hồn và ký ức của dân tộc

1. Gọi nhau bằng “đồng chí”

2. Những từ ngữ dập khuôn điển hình của đảng

1) Tinh thần hội nghị, đường lối, nhận thức, báo cáo tư tưởng – các thủ đoạn khống chế tinh thần của tà giáo Trung Cộng

2)Lãnh đạo, đơn vị, tổ chức, hồ sơ, thẩm tra chính trị , hộ khẩu – hình thức tổ chức giám sát chặt chẽ

3)Tuyên truyền, quán triệt, chấp hành, hiệu triệu, chiến sỹ thi đua, cấp trên, đại biểu, ủy ban – kết cấu tổ chức phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt

4)Phấn đấu, tự kiểm điểm, đấu tranh, phê bình và tự phê bình – kích động đấu tranh tiếp năng lượng cho “đảng”

3. Trung Cộng dùng ngôn ngữ đảng để thiết lập lại cuộc sống của người Trung Quốc

1)Những ngôn ngữ đảng quen thuộc khó có thể nhận ra

2)Chế độ chính trị thiết lập dựa trên ngôn ngữ đảng

3)Đời sống tinh thần dưới ảnh hưởng của ngôn ngữ đảng

4)Ngôn ngữ đảng xâm nhập vào đời sống mỗi cá nhân

4. Sự hình thành của ngôn ngữ đảng trải qua quá trình thanh lọc quy mô lớn

1) Nguồn gốc của ngôn ngữ đảng

2) Sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ đảng

3) Ngôn ngữ đảng mang tính giai đoạn và ngôn ngữ đảng mang tính chế độ

4) Mối quan hệ giữa ngôn ngữ đảng và ngôn ngữ bình thường

Nguồn: https://dailyvietjet.com

Xem thêm bài viết khác: https://dailyvietjet.com/van-hoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here