THVL | Ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống

0
25Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định lấy ngày 19/4 hàng năm là Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trong ngày này, rất nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn: https://dailyvietjet.com

Xem thêm bài viết khác: https://dailyvietjet.com/van-hoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here