8 Comments

Ha Nguyen Thanh

February 15, 2020

No rach tim kiem ô nôi .ô ngoai no trong do chu j

Reply

Thanh Hung Phong

February 15, 2020

bo ra 500 tr , xin vao lam NHAN VIEN VAN CHUYEN HANH LY , luong 5 – 7 tr . . . . . khong an cap thi song bang cai gi , SONG BANG NIEM TIN va HY VONG ah

Reply

0 0

February 15, 2020

Cái túi mua 10,000$ mà đền có 10$. Hết muốn nói j luôn.

Reply

Nhỏ Ha

February 15, 2020

Quảng lý do người ta mà dền 200k.

Reply

Hoàng Việt

February 15, 2020

Như vậy khác gì xã hội hóa chuyện ăn cắp. Không lẽ nghề hai ngón ở ga hàng cỏ lại thịnh hành và phát triển trở lại???

Reply

Dai Tran

February 15, 2020

đúng là đảng ăn cắp ăn trộm ăn cướp VC

Reply

Tôm Bi

February 15, 2020

200k đéo cần lấy. cho nó luôn

Reply

vietmanhduong

February 15, 2020

Nó đêǹ tiêǹ caí tuí cũ đã dùng rôì thôi . Coi như hàng SIDA .

Reply

Leave a Reply